SERVICII EXPERT RECYCLING

Servicii de management
al deșeurilor


SERVICII OFERITE

Oferim condiții avantajoase, agreate de comun acord, optime din punct de vedere calitate-preț și extrem de competitive.


Asigurăm la cerere, în condiții avantajoase agreate de comun acord, trasabilitatea deșeurilor de ambalaje colectate de societatea noastră, generate în activitatea dvs. (hârtie, carton, mase plastice, metalice, materiale textile, sticlă, lemn, materiale compozite, deșeuri amestecate etc.) de la punctul de generare / colectare și până la valorificarea, reciclarea, tratarea și eliminarea acestora în vederea obținerii documentației prevăzute de reglementările specifice de mediu.

Trasabilitatea deșeurilor